De portaalsite voor opleidingen in België.

   • Deelnemersprofiel - Doelgroep
   • Ieder
   •  
   • Toelatingsniveau / vereiste voorkennis
   • Voor deze cursus is een getuigschrift van de 2e graad secundair onderwijs bso gewenst, maar niet verplicht.
   • Deze opleiding wordt gegeven in het :
   • Frans
   • Nederlands
   • Engels
   •  
   • Diploma :
   • ja
   •  
   • neen
   •  
   • Deze opleiding wordt gegeven in de vorm van e-learning
   • ja
   •  
   • neen
   •  
   • Deze opleiding wordt gegeven in de vorm van blended learning
   • ja
   •  
   • neen
   •  
   • Deze opleiding wordt gegeven via telefoon
   • ja
   •  
   • neen
   • Doelstellingen van de opleiding
   • Er is steeds meer behoefte aan goed opgeleide mensen die werkzaam willen zijn in de zorgsector. Als verzorgende moet u zicht hebben op alle mogelijke behoeften van de zorgvrager, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak. Dit steeds met aandacht voor de specifieke wensen van de doelgroep: baby’s, kinderen, ouderen, langdurig zieken, gehandicapten... Verder is het belangrijk dat u als verzorgende goed kunt omgaan met collega’s en mag u niet vergeten zorg te dragen voor uzelf. In de verschillende modules van deze cursus worden al deze domeinen behandeld. Heeft u interesse in een job in de zorgsector? Lees dan deze informatie aandachtig door.
   • Omschrijving van de opleiding
   • De cursus Verzorgende van NHA voldoet aan de leerplannen van de Examencommissie, daar waar het specifieke gedeelte van zowel de opleiding BSO Kinderzorg en BSO Thuis- en Bejaardenzorg elkaar overlappen. Dit geldt voor zowel de richtingsgebonden als het grootste gedeelte van de technische vakken in deze studierichting. De aanvullende modules van de technische vakken die specifiek gericht zijn op of kinderzorg of thuis- en bejaardenzorg zijn momenteel in ontwikkeling. In de modules wordt aandacht besteed aan zowel de jongere als de oudere zorgvrager. Waar relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderzorg, thuiszorg en residentiële zorg. Door het volgen van deze cursus bereidt u zich voor op het examen van de Examencommissie en hiermee het officieel erkende diploma. De cursus bestaat uit vier vakgebieden: - Participatie aan de arbeidswereld (PAW) - Huishoudkunde - Verzorging - Omgangskunde Voor het examen kunt u per vakgebied examen doen. Hierbij is het belangrijk dat u per deelexamen de volledige cursus meeneemt en verwijst naar de modules per vakgebied. Aan de hand hiervan zal de examinator persoonlijk voor u een aantal vragen formuleren. Hierna krijgt u tijd om uw antwoorden voor te bereiden, zonder de cursus te raadplegen. Vervolgens moet u uw voorbereiding inleveren en uw antwoorden mondeling toelichten. De examencommissie beraadslaagt in een niet-openbare zitting (deliberatie) over de resultaten, zowel van de kandidaten die inschreven voor een volledig examen en dus alle examens aflegden, als van diegenen die inschreven voor één of meerdere vakgebieden. Wie niet in aanmerking komt voor het behalen van het diploma secundair onderwijs, kan deelattesten/vakattesten behalen. Het deelattest voor het specifieke gedeelte wordt per domein toegekend. U slaagt voor een domein als u alle vakken hebt afgelegd en op het geheel minstens 50% behaalt. In het specifiek gedeelte kunnen geen vakattesten worden behaald. Gratis cursuscatalogus of een persoonlijk advies?U kunt ons bellen 03 257 51 91, e-mailen info@nha.be of bezoek onze cursuswinkel aan de Kasteelpleinstraat 8 te Antwerpen.
   • Klik voor meer informatie over dit programma op "aanvraag informatie"
   •  
    •